Ga naar de inhoud

Employee engagement in de zorg

Employee engagement is een belangrijk onderdeel van het werken in de zorgsector. Een hoge mate van betrokkenheid bij het werk kan leiden tot meer motivatie, tevredenheid en betere prestaties van medewerkers. Zuster Suze biedt een laagdrempelige en interactieve feedbacktool die speciaal is ontworpen voor de zorgsector. Medewerkers kunnen snel en gemakkelijk hun mening geven over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op hun werk en werkomgeving. Door feedback te verzamelen via Zuster Suze, kunnen HR-afdelingen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen de betrokkenheid van medewerkers monitoren en waar nodig verbeteren. Employee engagement of medewerkersbetrokkenheid wordt steeds belangrijker in de zorgsector. Een hoog niveau van betrokkenheid van medewerkers kan leiden tot verbeterde patiëntenzorg, een hogere medewerkerstevredenheid en uiteindelijk tot betere bedrijfsresultaten. Het is daarom van groot belang dat zorginstellingen inzicht hebben in de mate van betrokkenheid van hun medewerkers en waar nodig actie ondernemen om dit te verbeteren. Zuster Suze biedt hiervoor een oplossing die specifiek is ontworpen voor de zorgsector.

Zuster Suze is een laagdrempelige en interactieve feedbacktool die medewerkers in de zorgsector helpt om snel en gemakkelijk hun mening te geven over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op hun werk en werkomgeving. Via het interactieve scherm van Zuster Suze kunnen medewerkers anoniem feedback geven over bijvoorbeeld werkdruk, communicatie, veiligheid en werksfeer. Hierbij kunnen zij kiezen uit verschillende antwoordmogelijkheden en indien gewenst ook toelichting geven in een open tekstveld. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid om hun mening te uiten op een manier die voor hen comfortabel voelt.

Zuster Suze verzamelt alle feedback en zorgt voor een rapportage op maat voor de HR-afdeling van de zorginstelling. Hiermee kan de HR-afdeling snel inzicht krijgen in de mate van betrokkenheid van medewerkers en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld specifieke afdelingen of teams aanspreken op hun prestaties en gerichte acties ondernemen om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

Een belangrijk voordeel van Zuster Suze is dat het anonimiteit garandeert. Medewerkers kunnen hun mening geven zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over eventuele repercussies. Dit zorgt ervoor dat medewerkers eerlijker en transparanter feedback kunnen geven. Door de feedback te verzamelen via een interactief scherm, wordt het proces ook nog eens laagdrempeliger gemaakt. Medewerkers kunnen hun feedback geven op een moment dat hen het beste uitkomt, zonder dat zij daarvoor een aparte vragenlijst hoeven in te vullen of een gesprek hoeven aan te gaan met hun leidinggevende.

Feedbacktool

Al met al is Zuster Suze een krachtige feedbacktool die zorginstellingen helpt om de betrokkenheid van hun medewerkers te monitoren en te verbeteren. Het laagdrempelige en interactieve karakter van de tool zorgt ervoor dat medewerkers snel en gemakkelijk hun mening kunnen geven en de anonimiteit garandeert dat deze feedback eerlijk en transparant is. Hierdoor kan de HR-afdeling van zorginstellingen gerichte acties ondernemen om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en daarmee de patiëntenzorg en bedrijfsresultaten te verbeteren.