Ga naar de inhoud

Medewerkersbetrokkenheid in de zorg

Zuster Suze is een interactief scherm dat kan worden gebruikt om medewerkersbetrokkenheid in de zorg te bevorderen. Het biedt ziekenhuizen en andere zorginstellingen een laagdrempelige en speelse manier om te onderzoeken wat er speelt onder medewerkers en wat zij vinden van verschillende aspecten van hun werk. Op deze manier kunnen organisaties snel inspelen op thema’s die voor hen relevant zijn en leren waar zij impact kunnen maken bij medewerkers.

Anonimiteit

Anonimiteit is een belangrijk kenmerk van Zuster Suze, wat betekent dat medewerkers vrij zijn om hun mening te geven zonder zich zorgen te hoeven maken over eventuele gevolgen. Dit zorgt ervoor dat organisaties een realistisch beeld krijgen van wat er leeft onder hun medewerkers en helpt hen om sociaal wenselijke antwoorden te vermijden. Door deze inzichten te gebruiken, kunnen organisaties zichtbaar een verschil maken voor medewerkers en hun betrokkenheid bij het werk vergroten.

Werkklimaat

Het gebruik van Zuster Suze kan ook helpen om medewerkers het gevoel te geven dat hun stem er toe doet en dat het geven van feedback loont. Door wekelijks een rapport met inzichten te ontvangen, kunnen organisaties laten zien dat zij serieus nemen wat hun medewerkers te zeggen hebben en dat zij zich inzetten voor hun welzijn. Dit kan leiden tot een hogere medewerkersbetrokkenheid en een verbeterd werkklimaat in de zorgsector.