Ga naar de inhoud

Werkplezier in de zorg

Werkplezier in de zorgsector is een belangrijk aspect van het werken in een ziekenhuis en heeft invloed op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Werkplezier heeft te maken met factoren als een prettige werksfeer, voldoende uitdaging, erkenning en waardering, autonomie en balans tussen werk en privé. Medewerkers die plezier hebben in hun werk zijn productiever en leveren een hogere kwaliteit van zorg.

Inzicht werkplezier

Zuster Suze biedt een interactieve manier om inzicht te krijgen in het werkplezier van medewerkers in een ziekenhuis. Door middel van speelse en laagdrempelige vragen en afbeeldingen kunnen medewerkers op een snelle en gemakkelijke manier feedback geven over de factoren die bijdragen aan hun werkplezier. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om gerichte acties te ondernemen om het werkplezier te vergroten en zo de motivatie en betrokkenheid van medewerkers te verbeteren.

Door het anoniem invullen van de vragenlijsten kunnen medewerkers hun mening geven zonder sociale druk of angst voor negatieve gevolgen. Hierdoor wordt er een realistisch beeld verkregen van wat er speelt onder medewerkers en kunnen er gerichte acties worden ondernomen om het werkplezier te verbeteren en zo de kwaliteit van zorg te verhogen.